รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา

Menu
   บริการ
       ค่าส่งตรวจ
           - สไลด์ปรึกษา
           - อณูฯ,EM,FISH,Flow
           - จุลพยาธิ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 
   ประชาสัมพันธ์
IOP Administrator Tools
  ขออภัย ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของสถาบันพยาธิฯ ขัดข้อง จึงขอให้ติดต่อทาง E-mail แทน ชั่วคราว E-mail : mail@iop.or.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.เจ้าพนักงานธุรการ
  เอกสารการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
2009 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15
อัพเดทข้อมูลล่าสุด 11/4/09 14:40