รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
       ค่าส่งตรวจ
           - สไลด์ปรึกษา
           - อณูฯ,EM,FISH,Flow
           - จุลพยาธิ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 
   ประชาสัมพันธ์
2009 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15
อัพเดทข้อมูลล่าสุด 11/4/09 14:40