ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
       ค่าส่งตรวจ
           - สไลด์ปรึกษา
           - อณูฯ,EM,FISH,Flow
           - จุลพยาธิ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 
   ประชาสัมพันธ์
IOP Administrator Tools
  บัญชีรายชือ่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25 ราย
  งานฌาปนกิจศพ ผู้ป่วยยากไร้ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิฯดำเนินการ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ต.นักวิชาการพัสดุ
  ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา
 
2009 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15
อัพเดทข้อมูลล่าสุด 11/4/09 14:40