ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
       ค่าส่งตรวจ
           - สไลด์ปรึกษา
           - อณูฯ,EM,FISH,Flow
           - จุลพยาธิ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม
267992
ครั้ง
(เริ่มนับตั้งแต่ 04/11/2552)

IOP Administrator Tools
  บัญชีรายชือ่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ - 20 พ.ย. 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25 ราย - 20 พ.ย. 2560
  งานฌาปนกิจศพ ผู้ป่วยยากไร้ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิฯดำเนินการ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 - 17 พ.ย. 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ต.นักวิชาการพัสดุ - 10 พ.ย. 2560
  ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา - 10 พ.ย. 2560
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 6 ราย - 03 พ.ย. 2560
  ประกาศรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ตำแหน่ง - 31 ต.ค. 2560
  ประกาศรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 ตำแหน่ง - 27 ต.ค. 2560
  ต้นทุนประจำปีงบประมาณ 2559 - 27 ต.ค. 2560
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.นักจัดการงานทั่วไป - 25 ต.ค. 2560
IOP Administrator Tools
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (สไลด์เคลือบประจุบวก) - 17 พ.ย. 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 - 06 พ.ย. 2560
  ประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 90,000 test ด้วยวิธี - 20 ต.ค. 2560
  ราคากลางการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย - 11 ต.ค. 2560
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์กรดนิวคลีอิค จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด - 09 ต.ค. 2560
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 90,000 test - 09 ต.ค. 2560
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 90,000 tes - 09 ต.ค. 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2560 - 06 ต.ค. 2560
  ประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 86,400 แผ่น ด้วยวิธีป - 28 ก.ย. 2560
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบสแกนสไลด์แสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ (Digital slide sc - 22 ก.ย. 2560
 
       ข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา การตรวจชิ้นเนื้อด้วยเทคนิค Histochemistry การให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดับสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคทางอณูพยาธิวิทยา

ll     หน้าแรก     ll
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200