ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
       ค่าส่งตรวจ
           - สไลด์ปรึกษา
           - อณูฯ,EM,FISH,Flow
           - จุลพยาธิ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม
259355
ครั้ง
(เริ่มนับตั้งแต่ 04/11/2552)

IOP Administrator Tools
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ - 18 ส.ค. 2560
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป - 30 กันยายน 2560 - 15 ส.ค. 2560
  บัญชีรายชือ่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 15 ส.ค. 2560
  งานฌาปนกิจศพ ผู้ป่วยยากไร้ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิฯดำเนินการ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 - 11 ส.ค. 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป - 04 ส.ค. 2560
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ - 24 ก.ค. 2560
  การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป - 28 มิย. 2560
  เอกสารการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - 30 ก.ย. 2559
IOP Administrator Tools
  ซื้อระบบสแกนสไลด์แสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ (Digital slide scanner system) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธ - 16 ส.ค. 2560
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 - 11 ส.ค. 2560
  ราคากลางระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออก เวลาปฏิบัติงานและเข้าห้องปฏิบัติการ - 25 ก.ค. 2560
  ราคากลาง ระบบสแกนสไลด์แสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ (Digital slide scanner system) - 23 ก.ค. 2560
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ระบบสแกนสไลด์แสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ (Digital slide scanner system - 23 ก.ค. 2560
   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบสแกนสไลด์แสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ (Digital slide scanner system - 21 ก.ค. 2560
  ราคากลางระบบตู้สาขาโทรศัพท์ - 05 มิย. 2560
  ราคากลางจ้างปรับปรุงห้อง Resident,ห้องมืด - 05 มิย. 2560
  ประกาศราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน - 08 พ.ค. 2560
 
       ข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา การตรวจชิ้นเนื้อด้วยเทคนิค Histochemistry การให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดับสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคทางอณูพยาธิวิทยา

ll     หน้าแรก     ll
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200