ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
       ค่าส่งตรวจ
           - สไลด์ปรึกษา
           - อณูฯ,EM,FISH,Flow
           - จุลพยาธิ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม
264489
ครั้ง
(เริ่มนับตั้งแต่ 04/11/2552)

IOP Administrator Tools
  ราคากลางการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย - 11 ต.ค. 2560
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์กรดนิวคลีอิค จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด - 09 ต.ค. 2560
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 90,000 test - 09 ต.ค. 2560
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 90,000 tes - 09 ต.ค. 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2560 - 06 ต.ค. 2560
  ประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 86,400 แผ่น ด้วยวิธีป - 28 ก.ย. 2560
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบสแกนสไลด์แสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ (Digital slide sc - 22 ก.ย. 2560
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 86,400 แผ่น - 22 ก.ย. 2560
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 86,400 แผ่น - 22 ก.ย. 2560
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 86,400 แผ่น - 22 ก.ย. 2560
 
       ข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา การตรวจชิ้นเนื้อด้วยเทคนิค Histochemistry การให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดับสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคทางอณูพยาธิวิทยา

ll     หน้าแรก     ll
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200