รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
       ค่าส่งตรวจ
           - สไลด์ปรึกษา
           - อณูฯ,EM,FISH,Flow
           - จุลพยาธิ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
 

มาตรฐานการให้บริการการรายงานผลการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

 
 
 • บริการการตรวจชิ้นเนื้อ ( Surgical Pathology )   ให้การวินิจฉัยโรคและการตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยา ที่จำเป็นในการวินิจฉัย  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจชิ้นเนื้อไม่ย้อมพิเศษ  3 วันการ
  ระยะเวลาการรายงานผลชิ้นเนื้อย้อมพิเศษ  7  วันทำการ


 • บริการตรวจทางเซลล์วิทยา  Pap smears, Fluid cytology  และ  Fine  needle aspiration
  ระยะเวลาในการรายงานผล  3  วันทำการ

 • บริการตรวจ  Flow  cytometry  เพื่อการแยกชนิดของ  Leukemia
  ระยะเวลาในการรายงานผล  7  วันทำการ 

 • บริการตรวจ  Fluorescent in situ hybridization  ( FISH ) for HER-2,  ALK,
  N – Myc, Synovial sarcoma, Ewing  sarcoma
  ระยะเวลาในการรายงานผล  7  วันทำการ 

 • บริการตรวจทาง  Molecular  pathohology  อื่นๆ   real  time  PCR forTB,  EGFR, K–ras, SYR-PCR  
  ระยะเวลาในการรายงานผล  7  วันทำการ 

 • สถาบันพยาธิวิทยา  มี Antibody  ที่หลากหลายครอบคลุมโรคต่างๆ และพร้อมที่จะให้บริการตรวจพิเศษ  Immunohistochemistry
  ระยะเวลาในการให้บริการ  1- 2  วันทำการ 
 
ll     หน้าแรก     ll
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200